เพื่อมวลชน….

เพื่อมวลชน....

ถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบิน
ติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกล
จะขอเป็นนกพิราบขาว เพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรี

ถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภา
จะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนา
หากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย จะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน

ชีวายอมพลีให้
มวลชนผู้ทุกข์ทน
ขอพลีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้ง

Advertisements